προς-συν-εδρεύω

προς-συν-εδρεύω, noch dazu bei einander sitzen, D. Sic. 11, 34.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”