προς-συμ-βάλλομαι

προς-συμ-βάλλομαι (s. βάλλω), mit dazu beitragen, v. l. zum Vor.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”