προς-συλ-λαμβάνομαι

προς-συλ-λαμβάνομαι (s. λαμβάνω), mit daran Theil nehmen; τῆς ὁρμῆς, Thuc. 3, 36 (v. l. προςσυνεβάλετο); τοῠ λόγου, ὅτι. D. Cass. 43, 47.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”