προς-σῡκο-φαντέω

προς-σῡκο-φαντέω, noch dazu verleumden, τοὺς ἠδικημένους, Dem. 55, 29.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”