προς-ταργανόω

προς-ταργανόω, woran befestigen, damit verbinden, γόμφοις προςτεταργανωμένην Lycophr. 748.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”