προς-τεχνάομαι

προς-τεχνάομαι, dep. med., noch dazu ersinnen, z. B. eine List, Plut. Sert. 11.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”