προς-τεκταίνομαι

προς-τεκταίνομαι, dep. med., hinzuzimmern, Plut. Lys. 26.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”