προς-τιλάω

προς-τιλάω, anscheißen, Ar. Nubb. 410, τὠφϑαλμώ μου.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”