προς-υπ-ισχνέομαι

προς-υπ-ισχνέομαι (s. ὑπισχνέομαι), noch dazu versprechen, Plut. Demetr. 10 u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”