προς-υπο-τοπέω

προς-υπο-τοπέω, auch als dep. pass., noch dazu vermuthen, D. Cass. 58, 18.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”