προς-υπο-θήγω

προς-υπο-θήγω, Etwas woran reiben, τινὶ καὶ παραψήχω Ael. H. A. 9, 16.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”