προς-υψόω

προς-υψόω, noch dazu, noch mehr erhöhen, Ios.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • προσενυψοῖ — πρός , ἐν ὑψόω lift high pres ind mp 2nd sg πρός , ἐν ὑψόω lift high pres opt act 3rd sg πρός , ἐν ὑψόω lift high pres ind act 3rd sg πρόσ ἐνυψόω exalt pres ind mp 2nd sg πρόσ ἐνυψόω exalt pres opt act 3rd sg πρόσ ἐνυψόω exalt pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”