προς-φόρημα

προς-φόρημα, τό, = προςφορά; πολλά τοι ἂν εὕροι δαιτὶ προςφορήματα, Eur. El. 423.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”