προς-φιλο-σοφέω

προς-φιλο-σοφέω, noch dazu, dabei philosophiren; Luc. Gall. 11; τῇ ἐρημίᾳ καὶ τῇ δικέλλῃ, Tim. 6; mit Einem Philosophie treiben, τινί.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”