προς-φιλο-καλέω

προς-φιλο-καλέω, aus Prachtliebe hinzufügen, Strab. XIII, 4 p. 624 u. sonst.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”