Clio

CLIO, us, Gr. Κλειὼ, οῦς, ( Tab. X.) des Jupiters und der Mnemosyne Tochter, eine von den neun Musen, Hesiod. Theogon. v. 77. welche den Namen von. κλέος, gloria, hat, und also eine bedeutet, welche durch die Poesie diejenigen, deren Thaten darinnen besungen werden, zu großem Lob und Ehren bringt, Diod. Sic. lib. IV. c. 7. p. 150. oder auch, weil die Gelehrten so wohl selbst Ruhm und Ehre erlangen, als auch durch ihre Schriften andern dazu verhelfen können. Phurnut. de N.D. c. 14. Vielleicht führet sie solchen füglicher von κλεῖα, berühmte Thaten. Pitture ant. d'Ercol. T. II. p. 9. n. 9. weil sie doch eigentlich für die Erfinderinn der Historie, Schol. Apollon. ad lib. III. v. 1. wie nicht weniger für die Regiererinn des Kreises des Mars am Himmel angegeben wird. Nat. Com. lib. VII. c. 15. Weil sie es aber der Venus sehr verübelte, daß sie ihre Liebeshändel mit dem Adonis hatte, so machte solche, daß sie sich in den Pierus, des Magnes Sohn, verlieben mußte, mit welchem sie den Hyacinthus zeugete. Apollod. lib. I. c. 3. §. 3. Einige geben auch den Jalemus und Hymenäus für ihre Sohne an, Io. Grammat. ap. Linocer Mythol Musar. c. 2. wie nicht weniger den Linus, welchen sie mit dem Magnes soll gezeuget haben. Gyrald. Synt. de Musis p. 563. Sie wird in einem alten Gemälde auf einer Art von Studierstuhle, der oben ein Art von breitem Halbzirkel hat, worinnen man sich mit dem Rücken und Schultern anlehnen kann, sitzend vorgestellet. Ihr Haupt ist mit Lorbern bekränzet, und sie hält in der linken Hand eine zum Lesen halb eröffnete Buchrolle, auf deren äußern Seite geschrieben steht, ΚΛΕΙΩ ΙCΤΟΡΙΑΝ. An dem Buche ist oben an der Seite ein Zettel, dergleichen sich auch an sechs andern findet, die in einem eröffneten cylinderförmigen Kästchen neben ihr stehen. Ihr Kleid ist pfaufärbicht, das Oberkleid dunkelroth und der Saum helltürkissärbicht. Sie trägt goldene Ohrringe und Armbänder. Le pitture anttche d'Ercolano. T. II. tav. 2. Eine alte Bildsäule zeiget sie mit dem Lorberkranze auf dem Haupte, einer Trompete in der erbabenen rechten Hand, und eine Buchrolle in der Linken. Maffei Statue CXII. Welches ihre Vorstellung eigentlich auf den Münzen des Q. Pomponius Musa sey, läßt sich nicht gewiß sagen. Einige nehmen die dafür an, wo sie auf der Leyer spielet, welche sie auf die vor ihr stehenden Säule gestellet hat. Agostini Dialoghi, V. p. 157. Andere halten diese für die Melpomene, und wollen, Klio sey diejenige, welche mit vorwärts gekehrtem Gesichte gehend, auf der Leyer spielet. Thesaur. Morell. num. p. 349.


http://www.zeno.org/Hederich-1770.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Clio — Clio, CA U.S. Census Designated Place in California Population (2000): 90 Housing Units (2000): 60 Land area (2000): 0.594180 sq. miles (1.538918 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.594180 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Clio — steht für: Renault Clio, Fahrzeugmodell Clio Awards, einen renommierten Preis der Werbebranche Clio online, ein Fachportal für die Geschichtswissenschaft Orte in den Vereinigten Staaten: Clio (Alabama) Clio (Florida) Clio (Iowa) Clio… …   Deutsch Wikipedia

 • clio — 1. (kli o) s. f. Nom de celle des neuf Muses qui préside à l histoire. On la représente ordinairement sous la figure d une jeune femme, couronnée de laurier, avec une trompette à la main droite et un livre dans la main gauche. ÉTYMOLOGIE    Le… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • clio — clio·met·rics; clio; clio·met·ric; clio·met·ri·cian; …   English syllables

 • Clio — (Элия,Греция) Категория отеля: Адрес: Elia Beach, Элия, 84600, Греция Описан …   Каталог отелей

 • CLIO — is the Cryogenic Laser Interferometer Observatory, a prototype detector for gravitational waves. CLIO is situated at 1000 m underground in the Kamioka mine, Gifu Prefecture, Japan. [ [http://www.iop.org/EJ/abstract/1742 6596/32/1/038/ Cryogenic… …   Wikipedia

 • clio — ● clio nom féminin (de Clio, nom propre) Mollusque gastropode de haute mer, qui vit en essaims énormes dans les mers du Nord. Clio dans la myth. gr., muse de l Histoire et de la Poésie …   Encyclopédie Universelle

 • Clio — (Телларо,Италия) Категория отеля: Адрес: 19030 Телларо, Италия Описание …   Каталог отелей

 • CLIO — una, et prima Musarum apud Hesiod. in Theog. a κλέος, i.e. Gloria, quod Poetis gloria ex carmine nascitur. Alii ὐπο τȏυ κλείειν, h. e. a celebrando dictam putant, propterea quod Historiae inventrix esse putatur, cuius proprium est virorum fortium …   Hofmann J. Lexicon universale

 • clio — CLIO. Nom de la Muse qui préside à l Histoire. On dit, Un élève de Clio, pour désigner Un homme qui s adonne à l étude ou à la composition de l Histoire …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • Clio — muse of history, from L. Clio, from Gk. Kleio, lit. the proclaimer, from kleiein to tell of, celebrate, make famous, from kleos rumor, report, news; good report, fame, glory, from PIE *klew yo , from root *kleu to hear (see LISTEN (Cf. listen)).… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”