Wolny


Wolny

Wolny ist der Familienname von

 • Erich Wolny (* 1948), österreichischer Jurist, Magistratsdirektor und Universitätsprofessor
 • Franz Wolny (* 1940), österreichischer Fußball-Nationalspieler
 • Gregor Wolny (1793-1871), österreichischer Historiker, Schriftsteller, Benediktiner und Pädagoge
 • Johann Freiherr von Wolny (1774-1841), österreichischer Offizier, Ritter des Maria-Theresia-Ordens
 • Joseph Wolny (1844–1908), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 • Konstantin Wolny (1877–1940), erster Marschall des Schlesischen Parlaments
 • Burkhard Wollny (* 1950), deutscher Eisenbahnfotograf
 • Ewald Wollny (1846–1901), deutscher Agrarwissenschaftler
 • Fritz Wollny (1891–1965), deutscher Politiker (SPD/SED), Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs
 • Lieselotte Wollny (* 1926), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 • Michael Wollny (* 1978), deutscher Jazz-Pianist
 • Thomas Wollny (* 1952), deutscher Generalmajor der Luftwaffe und Amtschef Streitkräfteamt

Varianten

 • Wolni
 • Wollny

Zur Etymologie von Wolny siehe Wollny.

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • wolny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wolnyni, wolnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mogący postępować zgodnie z własną wolą, nieskrępowany narzuconymi przez kogoś innego zakazami, nakazami, regułami;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

 • wolny — I. Dać, zostawić komuś wolną rękę zob. ręka 16. Mieć wolną głowę zob. głowa 38. Mieć wolną rękę zob. ręka 33. Wolna amerykanka zob. amerykanka. Wolna droga! zob. droga 30. Wolna miłość zob. miłość 2 …   Słownik frazeologiczny

 • Wolny — Übername zu sorb. wуlny, poln. wolny, tschech. voln »frei«, sorb. und tschech. auch »willig, ausgelassen« …   Wörterbuch der deutschen familiennamen

 • wolny jak ptak — {{/stl 13}}{{stl 7}} swobodny, niezwiązany niczym, niemający ograniczeń, zobowiązań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skończył szkołę i poczuł się wolny jak ptak. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny rynek — {{/stl 13}}{{stl 7}} handel, w którym o cenach i ilości towarów decydują prawa popytu i podaży, bez jakiejkolwiek ingerencji państwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wprowadzić wolny rynek. Zwolennicy, przeciwnicy wolnego rynku. Reguły wolnego rynku. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny zawód — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zawód (np. artysty, lekarza z własną praktyką) wykonywany bez zawierania umowy o pracę z jakąś instytucją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykonywać, wybierać wolny zawód. Przedstawiciele… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny słuchacz — {{/stl 13}}{{stl 7}} uczestnik zajęć i wykładów na wyższej uczelni nie mający uprawnień i obowiązków studenckich : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być, zostać wolnym słuchaczem uniwersytetu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny temat — {{/stl 13}}{{stl 7}} jeden z kilku tematów pracy pisemnej do wyboru, pozostawiający najwięcej swobody, będący sprawdzianem sprawności intelektualnej piszącego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wolny wniosek — {{/stl 13}}{{stl 7}} wniosek, projekt, postulat, wniesiony po wyczerpaniu porządku dziennego obrad, zebrania, konferencji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wystąpić z wolnym wnioskiem. Przejść do wolnych wniosków z sali. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień