Argeia (Okeanide)


Argeia (Okeanide)

Argeia (griechisch Ἀργεία) ist eine Okeanide der griechischen Mythologie, eine Tochter des Okeanos und der Tethys.

Sie wurde die Gemahlin ihres Bruders, des Flussgottes Inachos, und gebar ihm den Phoroneus und die Io.[1]

Literatur

  • Hans von Geisau: Argeia 1). In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 1, Stuttgart 1964, Sp. 533.

Anmerkungen

  1. Hyginus Mythographus, Fabulae 143 und 145.

Wikimedia Foundation.