Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei)


Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1-159 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Stätte der Ersten Hauptstadt der Kitan (Liao-Dynastie)
Liao zhongjing yizhi 辽中京遗址 1-160 Ningcheng xian 宁城县 Kreis Ningcheng Stätte der mittleren Hauptstadt der Liao-Dynastie (Kitan)
Wanbu Huayanjin ta 万部华严经塔 2-18 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Wanbu-Huayanjing-Pagode (Pagode zur Aufbewahrung der Zehntausend Bände des Avatamsaka-Sutra)
Chengjisi han ling 成吉思汗陵 2-62 Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Dschingis Khan-Mausoleum Genghis khan mausoleum.jpg
Jingang zuo sheli baota 金刚座舍利宝塔 3-158 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Fünf-Pagoden-Tempel (Wuta si 五塔寺) Five Pagoda Temple, Huhhot, Inner Mongolia.JPG
Dayao yizhi 大窑遗址 3-187 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Dayao-Stätte (Paläolithikum)
Juyan yizhi 居延遗址 3-209 Ejina qi 额济纳旗 Ejin-Banner (Innere Mongolei), Jinta xian 金塔县 Kreis Jinta (Provinz Gansu) Juyan-Stätten (Han-Dynastie)
Gaxiandong xizhi 嘎仙洞遗址 3-214 Elunchun qi 鄂伦春旗 Oroqenisches Autonomes Banner Stätte der Gaxian-Höhle
Yuan Shangdu yizhi 元上都遗址 3-220 Zhenglan qi 正蓝旗 Zhenglan-Banner Stätte der Ersten Hauptstadt der Yuan-Dynastie ("Xanadu")
Liaoling ji Fengling yi 辽陵及奉陵邑 3-247 Balin zuo qi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Liao-Dynastie-Mausoleen und Fenglingyi
Xinglongwa yizhi 兴隆洼遗址 4-6 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Stätte der Xinglongwa-Kultur
Dadianzi yizhi 大甸子遗址 4-22 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Grabstätten von Dadianzi
Guyang Qin changcheng yizhi 固阳秦长城遗址 4-34 Guyang xian 固阳县 Kreis Guyang Stätte der Qinzeitlichen Große Mauer von Guyang
Gangwa yao yizhi 缸瓦窑遗址 4-54 Chifeng shi 赤峰市 Chifeng Stätte des Gangwa-Keramikbrennofens (Gangwayao-Brennofen)
Aolunsumu cheng yizhi 敖伦苏木城遗址 4-56 Da'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Stätte der alten Stadt Aolunsumu (Yuan-Dynastie)
Meidaizhao 美岱召 4-135 Tumote you qi 土默特右旗 Rechtes Tumed-Banner Kloster Meidai zhao
Wudang zhao 五当召 4-169 Baotou shi 包头市 Baotou Kloster Wudang zhao InnerMongoliaBuddhistTemple.jpg
Salawusu yizhi 萨拉乌苏遗址 5-13 Wushen qi 乌审旗 Uxin-Banner Stätte von Sjara-osso-gol
Daihai yizhi qun 岱海遗址群 5-14 Liangcheng xian 凉城县 Kreis Liangcheng Stätten am See Daihai (Neolithikum) (Wangmushan 王墓山, Laohushan 老虎山, Yuanzigou 园子沟)
Miaozigou yizhi 庙子沟遗址 5-15 Chaha'er youyi qian qi  察哈尔右翼前旗 Vorderes Qahar-Banner des Rechten Flügels Miaozigou-Stätte
Jiazishan yizhi qun 架子山遗址群 5-16 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Jiazishan-Stätte (Bronzezeit)
Dajing gu tongkuang yizhi 大井古铜矿遗址 5-17 Linxi xian 林西县 Kreis Linxi Stätte der alten Kupfermine und-schmelze von Dajing
Chengzi shan yizhi 城子山遗址 5-18 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Chengzishan-Stätte (Bronzezeit, Aohan-Banner , Chifeng)
Helin Ge'er Tuchengzi yizhi 和林格尔土城子遗址 5-19 Helin ge'er xian 和林格尔县 Kreis Horinger Tuchengzi-Stätte im Kreis Horinger
Heishantou chengzhi 黑山头城址 5-20 E'erguna 额尔古纳市 Stadt Ergun Heishantou-Ruinen (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Jin jiehao yizhi 金界壕遗址 5-21 Hulunbei'er shi 呼伦贝尔市 Hulun Buir, Bund Hinggan 兴安盟, Tongliao 通辽市, Chifeng 赤峰市, Bund Ulanqab 乌兰察布盟, Baotou 包头市 (alle Innere Mongolei), sowie aus der Provinz Heilongjiang: Kreis Gannan 甘南县, Kreis Longjiang 龙江县, Qiqihar 齐齐哈尔市) Große Mauer der Jin-Dynastie (Jurchen-Grenzbefestigung)
Yingchanglu gucheng yizhi 应昌路故城遗址 5-22 Keshiketeng qi 克什克腾旗 Hexigten-Banner Stätte der alten Stadt Yingchanglu (Yuan-Dynastie)
Baoshan, Hansumu muqun 宝山、罕苏木墓群 5-154 Aluke'erqin qi  阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Baoshan-Gräber und Hansumu-Gräber
Huizong si 汇宗寺 5-277 Duolun xian 多伦县 Kreis Duolun Huizong-Lamakloster
Fuhui si 福会寺 5-278 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Fuhui-Tempel
Kalaqin qinwang fu ji jiamiao 喀喇沁亲王府及家庙 5-279 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Prinzen-Residenz und Ahnentempel von Harqin (Qing-Dynastie)
Heshuo Kejing gongzhu fu 和硕恪靖公主府 5-280 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Residenz der Prinzessin He Shuo Ke Jing (Hohhot-Museum) (Qing-Dynastie)
Kailu xian Fota 开鲁县佛塔 5-281 Kailu xian 开鲁县 Kreis Kailu Pagode im Kreis Kailu (Mongolen-Dynastie)
Changcheng - Nalinta Qinguo changcheng yizhi 长城—纳林塔秦国长城遗址 5-442(2) (siehe auch Denkmäler Ningxia 5-442(3)) Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Große Mauer aus dem Staat Qin von Nalinta (Zeit der Streitenden Reiche)
Changcheng - Qingshuihe xian changcheng 长城—清水河县长城 5-442(8) Qingshuihe xian 清水河县 Kreis Qingshuihe Große Mauer - Abschnitt im Kreis Qingshuihe (aus der Zeit der Ming-Dynastie)
A'erzhai shiku 阿尔寨石窟 5-520 Etuoke qi 鄂托克旗 Otog-Banner Arjai-Grotten
Ashan yizhi 阿善遗址 6-27 Baotou shi 包头市 Baotou Ashan-Stätte
Zhaobaogou yizhi 赵宝沟遗址 6-28 Aohan qi 敖汉旗 Aohan-Banner Zhaobaogou-Stätte (Zhaobaogou-Kultur)
Hongshan yizhi qun 红山遗址群 6-29 Chifeng shi 赤峰市 Chifeng Stätten der Hongshan-Kultur
Xiajiadian yizhi qun 夏家店遗址群 6-30 Chifeng shi 赤峰市 Chifeng Xiajiadian-Stätten
Zhukaigou yizhi 朱开沟遗址 6-31 Yijinhuoluo qi 伊金霍洛旗 Ejinhoro-Banner Zhukaigou-Stätte
Qin zhidao yizhi 秦直道遗址 6-32 E'erduosi shi 鄂尔多斯市 Ordos (Stadt) Staatsstraße der Qin-Dynastie (Qinzhidao)
Machi chengzhi he Zhaowan muqun 麻池城址和召湾墓群 6-33 Baotou shi 包头市 Baotou Stätte der Stadt Machi und Zhaowan-Gräber
Heicheng yizhi 黑城城址 6-34 Ningcheng xian 宁城县 Kreis Ningcheng Heicheng-Stätte (Han-Dynastie)
Shuofang jun gucheng 朔方郡故城 6-35 Dengkou xian 磴口县 Kreis Dengkou Stätte der alten Kommandantur Shuofang (Han-Dynastie)
Huoluochaideng chengzhi 霍洛柴登城址 6-36 Hangjin qi 杭锦旗 Hanggin-Banner Stätte der Stadt Huoluochaideng (Han-Dynastie)
Kelimeng chengzhi 克里孟城址 6-37 Chaha'er Youyi hou qi  察哈尔右翼后旗 Hinteres Qahar-Banner des Rechten Flügels Stätte der Stadt von Kerim (Han-Dynastie bis Südliche und Nördliche Dynastien)
Woye zhen gucheng 沃野镇故城 6-38 Wulate qian qi 乌拉特前旗 Vorderes Urad-Banner Woyezhen-Stätte (Han-Dynastie bis Südliche und Nördliche Dynastien)
Bailing nao'er chengzhi 白灵淖尔城址 6-39 Guyang xian 固阳县 Kreis Guyang Stätte der Stadt von Bailing Nur (Südliche und Nördliche Dynastien)
Shi'erliancheng chengzhi 十二连城城址 6-40 Zhunge'er qi 准格尔旗 Jung-Gar-Banner Stätte der Stadt Shi'erliancheng
Chengchuan chengzhi 城川城址 6-41 Etuoke qian qi 鄂托克前旗 Vorderes Otog-Banner Stätte der Stadt Chengchuan
Chagan haote chengzhi 查干浩特城址 6-42 Aluke'erqin qi 阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Stätte der Stadt Chaganhaote (Liao- bis Ming-Dynastie)
Andabaozi chengzhi 安答堡子城址 6-43 De'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安联合旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Andabaozi-Stätte (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Jingzhoulu gucheng 净州路故城 6-44 Siziwang qi 四子王旗 Siziwang-Banner Stätte der alten Stadt Jingzhoulu (Jurchen- bis Mongolen-Dynastie)
Shajinglu zongguan fu gucheng 砂井路总管府故城 6-45 Siziwang qi 四子王旗 Siziwang-Banner Shajinglu-Zongguan-Fu-Stätte (Mongolen-Dynastie)
Bayanwula chengzhi 巴彦乌拉城址 6-46 Ewenkezu zizhiqi 鄂温克族自治旗 Autonomes Banner der Ewenken Stätte der Stadt Bayanwula
Zhalai nuo'er muqun 扎赉诺尔墓群 6-236 Manzhouli shi 满洲里市 Manjur Gräber von Zhalai Nur (Han-Dynastie)
Wang Zhaojun mu 王昭君墓 6-237 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Grab von Wang Zhaojun
Han Kuangsi jiazu mudi 韩匡嗣家族墓地 6-238 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Gräber von Han Kuangsi und seiner Familie (Liao-Dynastie)
Tu'erjishan mu 吐尔基山墓 6-239 Ke'erqin zuoyi hou qi 科尔沁左翼后旗 Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels Tu'erjishan-Grab (Liao-Dynastie)
Xiaoshi jiazu mu 萧氏家族墓 6-240 Naiman qi 奈曼旗 Naiman-Banner Familienfriedhof der Familie Xiao (Liao-Dynastie)
Zhang Yingrui jiazu mudi 张应瑞家族墓地 6-241 Wengniute qi 翁牛特旗 Ongniud-Banner Gräber von Zhang Yingrui und seiner Familie (Yuan-Dynastie)
Jinshan longquan si 锦山龙泉寺 6-487 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Longquan-Tempel in Jinshan (Ming-Dynastie bis Zeit der Republik)
Dazhao 大召 6-488 Huhhaote shi 呼和浩特市 Hohhot Dazhao-Tempel Dazhao (Wuliang) Temple of Hohhot2.JPG
Suiyuan chengqiang he jiangjun yashu 绥远城墙和将军衙署 6-489 Huhehaote shi 呼和浩特市 Hohhot Stadtmauer und Generalsbüro von Suiyuan
Beizi miao 贝子庙 6-490 Xilinhaote shi 锡林浩特市 Xilin Hot Beizi-Tempel
Dingyuanying 定远营 6-491 Alashan zuo qi 阿拉善左旗 Linkes Alxa-Banner Dingyuanying (heute Großgemeinde Bayan Hot (巴彦浩特镇)
Lingyue si 灵悦寺 6-492 Kalaqin qi 喀喇沁旗 Harqin-Banner Lingyue-Tempel
Nuo'er gu jianzhu qun 诺尔古建筑群 6-493 Duolun xian 多伦县 Kreis Duolun Alte Architektur von Nuo'er (Qing-Dynastie)
Kulun san da si 库伦三大寺 6-494 Kulun qi 库伦旗 Hure-Banner Drei große Tempel von Hure
Senggelinqin wangfu 僧格林沁王府 6-495 Ke'erqin zuoyi hou qi 科尔沁左翼后旗 Hinteres Horqin-Banner des Linken Flügels Residenz von Sengge Rinchen
Baoshan si 宝善寺 6-496 Aluke'erqin qi 阿鲁科尔沁旗 Ar-Horqin-Banner Baoshan-Tempel
Yin Shan yanhua 阴山岩画 6-818 Wulate qian qi 乌拉特前旗 Vorderes Urad-Banner, Wulate hou qi 乌拉特后旗 Hinteres Urad-Banner, Wulate zhong qi 乌拉特中旗 Mittleres Urad-Banner, Kreis Dengkou 磴口县 Felsbilder des Yinshan-Gebirges (Neolithikum bis Bronzezeit)
Zhenji zhi si shiku 真寂之寺石窟 6-819 Balin zuoqi 巴林左旗 Linkes Bairin-Banner Zhenjizhisi-Grotten ("Nirwanatempel-Grotten") (Liao-Dynastie)
Wulanfu guju 乌兰夫故居 6-909 Tumote zuo qi 土默特左旗 Linkes Tumed-Banner Ehemaliger Wohnsitz von Ulanhu
Chengjisi han miao 成吉思汗庙 6-910 Wulanhaote shi 乌兰浩特市 Ulanhot Dschingis-Khan-Tempel
“Duguilong” yundong jiuzhi “独贵龙”运动旧址 6-911 Wushen qi 乌审旗 Uxin-Banner Alte Stätte der Duguilang-Bewegung
Bailingmiao qiyi jiuzhi 百灵庙起义旧址 6-912 Da'erhan Maoming'an lianhe qi 达尔罕茂明安旗 Vereinigtes Darhan-Muminggan-Banner Stätte des Bailingmiao-Aufstands (Bat-Khaalag, Ende Februar 1936)
Neimenggu zizhi zhengfu chengli dahui huizhi 内蒙古自治政府成立大会会址 6-913 Wulanhaote shi 乌兰浩特市 Ulanhot Die Konferenzstätte der Gründungssitzung der unabhängigen Regierung der Inneren Mongolei

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Ningxia) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern im Autonomen Gebiet Ningxia der Hui Nationalität (Abk. Ning), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Haibao ta 海宝塔 1… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Gansu (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Mogao ku 莫高窟 1 35 Dunhuang shi 敦煌市 Mogao… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Qinghai) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Qinghai (Abk. Qing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ta er si 塔尔寺 1 111 Huangzhong xian 湟中县… …   Deutsch Wikipedia