Denkmäler der Volksrepublik China (Shanxi)


Denkmäler der Volksrepublik China (Shanxi)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shanxi (Abk. Jin), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Pingxingguan zhanyi yizhi 平型关战役遗址 1-25 Lingqiu xian 灵丘县 Stätte der Schlacht von Pingxingguan (1937) (Kreis Lingqiu) Pingxingguan 2007 10 05 3.jpg
Balujun zongsilingbu jiuzhi 八路军总司令部旧址 1-26 Wuxiang xian 武乡县 Stätten der Hauptquartiere der Achten Marscharmee (1937) (Kreis Wuxiang)
Yungang shiku 云冈石窟 1-34 Datong shi 大同市 Yungang-Grotten (Datong) Yungangshiku.JPG
Fogong si Shijia ta 佛宫寺释迦塔 (Yingxian muta 应县木塔) 1-71 Ying xian 应县 Sakyamuni-Pagode des Buddhapalast-Tempels (Holzpagode) (Kreis Ying) Wooden Pagoda Shanxi.jpg
Nanchan si dadian 南禅寺大殿 1-79 Wutai xian 五台县 Haupthalle des Nanchan-Tempels (Kreis Wutai)
Foguang si 佛光寺 1-80 Wutai xian 五台县 Foguang-Tempel (Kreis Wutai) Foguang Temple 4.JPG
Jinci 晋祠 1-85 Taiyuan shi 太原市 Tempel Jinci (Taiyuan) Jin Temple entrance.JPG
Shanhua si 善化寺 1-88 Datong shi 大同市 Shanhua-Tempel (Datong) Shanhua Temple 1.jpg
Huayan si 华严寺 1-91 Datong shi 大同市 Huayan-Tempel (Datong) Bhagavan Hall.jpg
Yongle gong 永乐宫 1-93 Ruicheng xian 芮城县 Yongle-Tempel (daoistischer Tempel aus der Mongolen-Zeit) (Kreis Ruicheng)
Guangsheng si 广胜寺 1-96 Hongdong xian 洪洞县 Guangsheng-Tempel (Kreis Hongdong)
Dingcun yizhi 丁村遗址 1-137 Xiangfen xian 襄汾县 Dingcun-Stätte (Dingcun-Mensch) (Kreis Xiangfen)
Houma Jinguo yizhi 侯马晋国遗址 1-146 Houma shi 侯马市 Hauptstadt des alten Staates Jin in Houma (siehe auch Bündnisinschriften auf Stein- und Jadeplättchen aus Houma)
Baiqiu'en mofan bingshi jiuzhi 白求恩模范病室旧址 2-7 Wutai xian 五台县 Altes Bethune-Modell-Krankenhaus (Bethune Model Hospital) (Kreis Wutai)
Yanshan si 岩山寺 2-23 Fanshi xian 繁峙县 Yanshan-Tempel (Kreis Fanshi)
Wutai Shan gu jianzhu qun 五台山古建筑群 2-26 Wutai xian 五台县 Alte Architektur im Wutai Shan (Gebirge) (Kreis Wutai) Wutai Shan temple grounds.jpg
Xuankong si 悬空寺 2-30 Hunyuan xian 浑源县 Hängendes Kloster (Xuankong-Tempel) (Kreis Hunyuan) Hanging Monastery Shanxi.jpg
Pingyao chengqiang 平遥城墙 3-60 Pingyao xian 平遥县 Stadtmauer von Pingyao (Kreis Pingyao) PingYaoCityWall.jpg
Dingcun mingzhai 丁村民宅 3-87 Xiangfen xian 襄汾县 Bürgerhäuser von Dingcun (Ming- und Qing-Dynastie) (Kreis Xiangfen)
Faxing si 法兴寺 3-106 Zhangzi xian 长子县 Faxing-Tempel (Kreis Zhangzi)
Tiantai an 天台庵 3-107 Pingshun xian 平顺县 Tiantai-Tempel (Kreis Pingshun)
Qinglian si 青莲寺 3-110 Zezhou xian 泽州县 Qinglian-Tempel (Kreis Zezhou)
Zhenguo si 镇国寺 3-111 Pingyao xian 平遥县 Zhenguo-Tempel (Kreis Pingyao) Zhenguo Temple1.jpg
Dayun yuan 大云院 3-112 Pingshun xian 平顺县 Dayun-Halle (Dayun-Tempel, Kreis Pingshun)
Yuhuang miao 玉皇庙 3-113 Zezhou xian 泽州县 Jadekaiser-Tempel (Kreis Zezhou)
Chongfu si 崇福寺 3-117 Shuozhou shi 朔州市 Chongfu-Tempel (Shuozhou)
Shuanglin si 双林寺 3-120 Pingyao xian 平遥县 Shuanglin-Tempel (Kreis Pingyao) Pingyao-shuanglin-si-c01.jpg
Wanrong Dongyue miao 万荣东岳庙 3-129 Wanrong xian 万荣县 Dongyue-Tempel in Wanrong
Xiezhou Guandi miao 解州关帝庙 3-130 Yuncheng shi 运城市 Guandi-Tempel von Xiezhou (Yuncheng) 關帝廟.JPG
Xihoudu yizhi 西侯度遗址 3-182 Ruicheng xian 芮城县 Xihoudu-Stätte (Xihoudu-Kultur, Paläolithikum) (Kreis Ruicheng)
Taosi yizhi 陶寺遗址 3-192 Xiangfen xian 襄汾县 Taosi-Stätte (neolithische Stätte der Longshan-Kultur) (Kreis Xiangfen)
Yuwangcheng yizhi 禹王城遗址 3-205 Xia xian 夏县 Yuwangcheng-Stätte (Kreis Xia) (Östliche Zhou-Dynastie bis Han-Dynastie)
Pingcheng yizhi 平城遗址 3-215 Datong shi 大同市 Pingcheng-Stätte (Datong)
Guangwu Han muqun 广武汉墓群 3-236 Shanyin xian 山阴县 Han-Gräber von Guangwu (Kreis Shanyin)
Sima Guang mu 司马光墓 3-246 Xia xian 夏县 Grab von Sima Guang (Kreis Xia)
Xujiayao-Houjiayao yizhi 许家窑—侯家窑遗址 4-2 Yanggao xian 阳高县 Stätten von Xujiayao und Houjiayao (Kreis Yanggao)
Xiyincun yizhi 西阴村遗址 4-5 Xia xian 夏县 Xiyincun-Stätte (Neolithikum) (Kreis Xia)
Jingjie yizhi 旌介遗址 4-24 Lingshi xian 灵石县 Jingjie-Stätte (Kreis Lingshi)
Qucun-Tianma yizhi 曲村—天马遗址 4-26 Quwo xian 曲沃县 Tianma-Qucun-Stätte (Kreis Quwo) (Westliche Zhou-Dynastie, Hauptstadt des alten Staates Jin)
Longmen si 龙门寺 4-92 Pingshun xian 平顺县 Longmen-Tempel (Kreis Pingshun)
Jincheng Erxian miao 晋城二仙庙 4-97 Zezhou xian 泽州县 Erxian-Tempel von Jincheng (Kreis Zezhou) (Nördliche Song-Dynastie)
Chongqing si 崇庆寺 4-98 Zhangzi xian 长子县 Chongqing-Tempel (Kreis Zhangzi)
Guanwang miao 关王庙 4-99 Yangquan shi 阳泉市 Guanwang-Tempel (Tempel des Kriegsgottes Guan Yu) (Yangquan)
Zetian miao 则天庙 4-100 Wenshui xian 文水县 Zetian-Tempel (Kreis Wenshui)
Nan, Bei Jixiang si 南、北吉祥寺 4-101 Lingchuan xian 陵川县 Südlicher und Nördlicher Jixiang-Tempel (Kreis Lingchuan)
Ji shi minju 姬氏民居 4-115 Gaoping shi 高平市 Anwesen der Familie Ji (Gaoping)
Niuwang miao xitai 牛王庙戏台 4-116 Linfen shi 临汾市 Niuwang-Tempel-Bühne (Linfen)
Jiangzhou datang 绛州大堂 4-117 Xinjiang xian 新绛县 Jiangzhou-Halle (Xinjiang)
Yuci chenghuangmiao 榆次城隍庙 4-118 Jinzhong shi 晋中市 Stadtgott-Tempel von Yuci (Jinzhong)
Huozhou zhoushu datang 霍州州署大堂 4-119 Huozhou shi 霍州市 Große Halle der Präfektur in Huozhou (Huozhou)
Qianfo an 千佛庵 4-134 Xi xian 隰县 Qianfo an (Kreis Xi)
Wanrong Houtu miao 万荣后土庙 4-167 Wanrong xian 万荣县 Houtu-Tempel von Wanrong (Kreis Wanrong)
Xianshen lou 祆神楼 4-168 Jiexiu shi 介休市 Zoroastrischer Tempel (Jiexiu)
Longshan shiku 龙山石窟 4-192 Taiyuan shi 太原市 Longshan-Grotten (Taiyuan)
Jin-Sui bianqu zhengfu ji junqu silingbu jiuzhi 晋绥边区政府及军区司令部旧址 4-241 Xing xian 兴县 Stätte des Regierungssitzes der Shanxi-Suiyuan-Grenzregion und des Hauptquartiers des Militärgebiets (Kreis Xing)
Balujun qianfang zongbu jiuzhi 八路军前方总部旧址 4-243 Zuoquan xian 左权县 Stätte des Hauptquartiers der Achten Marscharmee (Kreis Zuoquan)
Shizitan yizhi 柿子滩遗址 5-8 Ji xian 吉县 Shizitan-Stätte (Kreis Ji)
Dongxiafeng yizhi 东下冯遗址 5-9 Xia xian 夏县 Dongxiafeng-Stätte (Fundort der Bronzezeit) (Kreis Xia)
Jinyang gucheng yizhi 晋阳古城遗址 5-10 Taiyuan shi 太原市 Stätte der alten Stadt Jinyang (Taiyuan)
Pujindu yu Puzhou gucheng yizhi 蒲津渡与蒲州故城遗址 5-11 Yongji shi 永济市 Alte befestigte Städte Pujindu und Puzhou (Yongji)
Quhui si shixiang zhuan 曲回寺石像冢 5-12 Lingqiu xian 灵丘县 Grab mit der Stein-Buddha-Gruppe des Quhui-Tempels (Tang-Dynastie) (Kreis Lingqiu)
Mamaozhuang muqun 马茂庄墓群 5-151 Lüliang shi 吕梁市 Mamaozhuang-Gräber (Östliche Han-Dynastie) (Lüliang)
Fangshan Yongguling 方山永固陵 5-152 Datong shi 大同市 Fangshan-Yonggu-Mausoleum (Nördliche Wei-Dynastie) (Datong)
Macun zhuandiao mu 马村砖雕墓 5-153 Jishan xian 稷山县 Gräber mit den Ziegelschnitzereien von Macun (Kreis Jishan)
Wanrong Jiwang miao 万荣稷王庙 5-224 Wanrong xian 万荣县 Jiwang-Tempel von Wanrong (Kreis Wanrong)
Datong jiulong bi 大同九龙壁 5-225 Datong shi 大同市 Neun-Drachen-Wand von Datong (Datong) Datong jiulongbi.jpg
Guangji si Daxiong baodian 广济寺大雄宝殿 5-226 Wutai xian 五台县 Haupthalle des Guangji-Tempels (Kreis Wutai)
Jiexiu Houtu miao 介休后土庙 5-227 Jiexiu shi 介休市 Houtu-Tempel von Jiexiu (Jiexiu)
Zhengjue si 正觉寺 5-228 Changzhi xian 长治县 Zhengjue-Tempel (Kreis Changzhi)
Longyan si 龙岩寺 5-229 Lingchuan xian 陵川县 Longyan-Tempel (Kreis Lingchuan)
Jingzhuang Dayun si Daxiong baodian 荆庄大云寺大雄宝殿 5-230 Hunyuan xian 浑源县 Haupthalle des Dayun-Tempels im Dorf Jingzhuang (Kreis Hunyuan)
Dou dafu ci 窦大夫祠 5-231 Taiyuan shi 太原市 Ahnentempel des dafu Dou (Taiyuan)
Guanyin tang 观音堂 5-232 Changzhi shi 长治市 Guanyin-Halle (Changzhi)
Lu'an fu chenghuangmiao 潞安府城隍庙 5-233 Changzhi shi 长治市 Stadtgott-Tempel von Lu'an fu (Changzhi)
Ayuwang ta 阿育王塔 5-234 Dai xian 代县 Ayuwang-Pagode (Kreis Dai)
Bianjing lou 边靖楼 5-235 Dai xian 代县 Bianjinglou (Kreis Dai)
Chunhua si 淳化寺 5-236 Pingshun xian 平顺县 Chunhua-Tempel (Kreis Pingshun)
Minghui dashi ta 明惠大师塔 5-237 Pingshun xian 平顺县 Minghui-dashi-Pagode (Kreis Pingshun)
Jiutian Shengmu miao 九天圣母庙 5-238 Pingshun xian 平顺县 Jiutian Shengmu-Tempel (Kreis Pingshun)
Cixiang si 慈相寺 5-239 Pingyao xian 平遥县 Cixiang-Tempel (Kreis Pingyao)
Pingyao wenmiao 平遥文庙 5-240 Pingyao xian 平遥县 Konfuzianischer Tempel von Pingyao Hall of Great Acomplishement in the Confucious Temple of Pingyao.JPG
Xingdongyuan Dongyue miao 兴东垣东岳庙 5-241 Shilou xian 石楼县 Dongyue-Tempel in Xingdongyuan (Kreis Shilou)
Dabei yuan 大悲院 5-242 Quwo xian 曲沃县 Dabei-Tempel (Kreis Quwo)
Taifu guan 太符观 5-243 Fenyang shi 汾阳市 Daoistischer Taifu-Tempel (Fenyang)
Qin xian Dayun yuan 沁县大云院 5-244 Qin xian 沁县 Dayun-Tempel im Kreis Qin (Kreis Qin)
Jueshan si ta 觉山寺塔 5-245 Lingqiu xian 灵丘县 Pagode des Jueshan-Tempels (Kreis Lingqiu)
Zishou si 资寿寺 5-246 Lingshi xian 灵石县 Zishou-Tempel (Kreis Lingshi)
Qingliang si 清凉寺 5-247 Ruicheng xian 芮城县 Qingliang-Tempel (Kreis Ruicheng)
Guangrenwang miao 广仁王庙 5-248 Ruicheng xian 芮城县 Guangrenwang-Tempel (Tang-Dynastie) (Kreis Ruicheng)
Ruicheng Chenghuang miao 芮城城隍庙 5-249 Ruicheng xian 芮城县 Chenghuang-Tempel von Ruicheng
Fanzhou Chanshi ta 泛舟禅师塔 5-250 Yuncheng shi 运城市 Mönch-Fanzhou-Pagode (Yuncheng)
Hongfu si 洪福寺 5-251 Dingxiang xian 定襄县 Hongfu-Tempel (Kreis Dingxiang)
Hongji yuan 洪济院 5-252 Wuxiang xian 武乡县 Hongji-Tempel (Kreis Wuxiang)
Wuxiang xian Dayun si 武乡县大云寺 5-253 Wuxiang xian 武乡县 Dayun-Tempel im Kreis Wuxiang (Kreis Wuxiang)
Huixian guan 会仙观 5-254 Wuxiang xian 武乡县 Huixian-Tempel (Kreis Wuxiang)
Dawang miao 大王庙 5-255 Yu xian 盂县 Dawang-Tempel (Kreis Yu)
Linjin xian ya 临晋县衙 5-256 Linyi xian 临猗县 Kreisregierungsitz von Linjin (Kreis Linyi)
Xiangyan si 香严寺 5-257 Liulin xian 柳林县 Xiangyan-Tempel (Kreis Liulin)
Hongdong Yuhuang miao 洪洞玉皇庙 5-258 Hongdong xian 洪洞县 Jadekaiser-Tempel von Hongdong (Hongdong)
Hunyuan Yong'an si 浑源永安寺 5-259 Hunyuan xian 浑源县 Yong'an-Tempel von Hunyuan (Hunyuan)
Taiyin si 太阴寺 5-260 Jiang xian 绛县 Taiyin-Tempel (Kreis Jiang)
Sanzong miao 三嵕庙 5-261 Huguan xian 壶关县 Sanzong-Tempel (Kreis Huguan)
Qiaojia dayuan 乔家大院 5-262 Qi xian 祁县 Wohnhof der Famlie Qiao (Qiao Zhiyong) (Kreis Qi Qiao Family Compound.jpg
Zezhou Dai miao 泽州岱庙 5-263 Zezhou xian 泽州县 Dai-Tempel von Zezhou (Kreis Zezhou)
Anguo si 安国寺 5-264 Lüliang shi 吕梁市 Anguo-Tempel (Lüliang)
Xiaohuiling erxian miao 小会岭二仙庙 5-265 Lingchuan xian 陵川县 Xiaohuiling-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Cui Fujun miao 崔府君庙 5-266 Lingchuan xian 陵川县 Cui-Fujun-Tempel (Cui Jue) (Kreis Lingchuan)
Xixi erxian miao 西溪二仙庙 5-267 Lingchuan xian 陵川县 Xixi-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Chongming si 崇明寺 5-268 Gaoping shi 高平市 Chongming-Tempel (Gaoping)
Kaihua si 开化寺 5-269 Gaoping shi 高平市 Kaihua-Tempel (Gaoping)
Youxian si 游仙寺 5-270 Gaoping shi 高平市 Youxian-Tempel (Gaoping)
Dinglin si 定林寺 5-271 Gaoping shi 高平市 Dinglin-Tempel (Gaoping)
Fusheng si 福胜寺 5-272 Xinjiang xian 新绛县 Fusheng-Tempel (Kreis Xinjiang)
Jiyi miao 稷益庙 5-273 Xinjiang xian 新绛县 Jiyi-Tempel (Kreis Xinjiang)
Baishan Dongyue miao 柏山东岳庙 5-274 Pu xian 蒲县 Dongyue-Tempel auf dem Baishan (Kreis Pu)
Qinglong si 青龙寺 5-275 Jishan xian 稷山县 Qinglong-Tempel (Kreis Jishan)
Yuanqi si 原起寺 5-276 Lucheng shi 潞城市 Yuanqi-Tempel Lucheng)
Changcheng - Yanmenguan 长城—雁门关 5-442(7) Dai xian 代县 Große Mauer - Abschnitt Yanmenguan (aus der Zeit der Ming-Dynastie) (Kreis Dai)
Tianlongshan shiku 天龙山石窟 5-445 Taiyuan shi 太原市 Tianlongshan-Grotten (Taiyuan)
Tashuihe yizhi 塔水河遗址 6-21 Lingchuan xian 陵川县 Tashuihe-Stätte (Kreis Lingchuan) (Paläolithikum)
Shangguo chengzhi he Qiujiazhuang muqun 上郭城址和邱家庄墓群 6-22 Wenxi xian 闻喜县 Shangguo-Stätte und Qiujiazhuang-Gräber (Kreis Wenxi)
Nancun chengzhi 南村城址 6-23 Fangshan xian 方山县 Nancun-Stätte (Kreis Fangshan)
Huang He zhandao yizhi 黄河栈道遗址 6-24 Pinglu xian 平陆县 Felswand-Holzsteg am Gelben Fluss (Han-Dynastie) (Kreis Pinglu)
Huozhou yaozhi 霍州窑址 6-25 Huozhou shi 霍州市 Stätte des Huozhou-Brennofens (aus der Zeit der Song- und Mongolen-Dynastie)
Hongshan yaozhi 洪山窑址 6-26 Jiexiu shi 介休市 Hongshan-Brennofenstätte (Jiexiu)
Cuijiahe muqun 崔家河墓群 6-230 Xia xian 夏县 Cuijiahe-Gräber (Kreis Xia) (neolithische Gräber aus der Yangshao-Kultur)
Shaliangpo muqun 沙梁坡墓群 6-231 Tianzhen xian 天镇县 Shaliangpo-Gräber (Kreis Tianzhen) (Han-Dynastie)
Guchengbao muqun 古城堡墓群 6-232 Yanggao xian 阳高县 Friedhof der Festung von Gucheng (Han-Dynastie) (Kreis Yanggao)
Wangjiafeng muqun 王家峰墓群 6-233 Taiyuan shi 太原市 Wangjiafeng-Gräber (Nördliche Qi-Dynastie) (Taiyuan)
Shitie muqun 什贴墓群 6-234 Jinzhong shi 晋中市 Shitie-Gräber (Südliche und Nördliche Dynastien) (Jinzhong)
Li Yumei mu 栗毓美墓 6-235 Hunyuan xian 浑源县 Grab von Li Yumei (Kreis Hunyuan)
Laojun dong 老君洞 6-355 Fushan xian 浮山县 Laojun-Höhle (Kreis Fushan)
Guashan Tianning si 卦山天宁寺 6-356 Jiaocheng xian 交城县 Tianning-Tempel im Guashan (Kreis Jiaocheng)
Xiajiao Tang di miao 下交汤帝庙 6-357 Yangcheng xian 阳城县 König Tang-Tempel in Xiajiao (Kreis Yangcheng)
Jinguang si 普光寺 6-358 Shouyang xian 寿阳县 Jinguang-Tempel (Kreis Shouyang)
Jindong si 金洞寺 6-359 Xinzhou shi 忻州市 Jinding-Tempel (Xinzhou)
Anchan si 安禅寺 6-360 Taigu xian 太谷县 Anchan-Tempel (Kreis Taigu)
Wubian si 无边寺 6-361 Taigu xian 太谷县 Wubian-Tempel (Kreis Taigu)
Hutu miao 狐突庙 6-362 Qingxu xian 清徐县 Hutu-Tempel (Kreis Qingxu)
Beiyicheng Yuhuang miao 北义城玉皇庙 6-363 Zezhou xian 泽州县 Jadekaiser-Tempel von Beiyicheng (Kreis Zezhou)
Zhoucun Dongyue miao 周村东岳庙 6-364 Zezhou xian 泽州县 Dongyue-Tempel von Zhoucun (Kreis Zezhou)
Zhangbi gubao 张壁古堡 6-365 Jiexiu shi 介休市 Altes Fort des Dorfes Zhangbi (Jiexiu)
Fotou si 佛头寺 6-366 Pingshun xian 平顺县 Fotou-Tempel (Kreis Pingshun)
Xingfan si 兴梵寺 6-367 Qi xian 祁县 Xingfan-Tempel (Kreis Qi)
Dingxiang Guanwang miao 定襄关王庙 6-368 Dingxiang xian 定襄县 Guanwang-Tempel von Dingxiang (Kreis Dingxiang)
Miaodao si shuangta 妙道寺双塔 6-369 Linyi xian 临猗县 Doppelpagoden des Miaodao-Tempels (Song-Dynastie) (Kreis Linyi)
Chanfang sita 禅房寺塔 6-370 Datong shi 大同市 Pagode des Chanfang-Tempels (Datong)
Kaifu si 开福寺 6-371 Yangcheng xian 阳城县 Kaifu-Tempel (Kreis Yangcheng)
Baitai si 白台寺 6-372 Xinjiang xian 新绛县 Baitai-Tempel (Kreis Xinjiang)
Lingze wang miao 灵泽王庙 6-373 Xiangyuan xian 襄垣县 Lingze wang miao (Xiangyuan)
Xilimen Erxian miao 西李门二仙庙 6-374 Gaoping shi 高平市 Erxian-Tempel von Xilimen (Gaoping)
Runcheng Dongyue miao 润城东岳庙 6-375 Yangcheng xian 阳城县 Dongyue-Tempel von Runcheng (Kreis Yangcheng)
Yuquan Dongyue miao 玉泉东岳庙 6-376 Lingchuan xian 陵川县 Dongyue-Tempel von Yuquan (Kreis Lingchuan)
Shizhang Yuhuang miao 石掌玉皇庙 6-377 Lingchuan xian 陵川县 Jadekaiser-Tempel von Shizhang (Kreis Lingchuan)
Dongyi Longwang miao 东邑龙王庙 6-378 Lucheng shi 潞城市 Longwang-Tempel von Dongyi (Lucheng)
Xiangning Shousheng si 乡宁寿圣寺 6-379 Xiangning xian 乡宁县 Shousheng-Tempel von Xiangning (Kreis Xiangning)
Jingyin si 净因寺 6-380 Taiyuan shi 太原市 Jingyin-Tempel (Taiyuan)
Yanqing si 延庆寺 6-381 Wutai xian 五台县 Yanqing-Tempel (Kreis Wutai)
Zhongping Erxian gong 中坪二仙宫 6-382 Gaoping shi 高平市 Erxian-Tempel von Zhongping (Gaoping)
Sansheng si 三圣寺 6-383 Fanshi xian 繁峙县 Sansheng-Tempel (Kreis Fanshi)
Fencheng gu jianzhuqun 汾城古建筑群 6-384 Xiangfen xian 襄汾县 Alte Architektur von Fengcheng (Kreis Xiangfen)
Fuxiang si 福祥寺 6-385 Yushe xian 榆社县 Fuxiang-Tempel (Kreis Yushe)
Baiyu gong 白玉宫 6-386 Lingchuan xian 陵川县 Baiyugong (Kreis Lingchuan)
Erlang miao 二郞庙 6-387 Gaoping shi 高平市 Erlang-Tempel (Gaoping)
Zhensheng si 真圣寺 6-388 Taigu xian 太谷县 Zhensheng-Tempel (Kreis Taigu)
Qingyuan wenmiao 清源文庙 6-389 Qingxu xian 清徐县 Konfuzianischer Tempel von Qingyuan (Kreis Qingxu)
Nanshentou Erxian miao 南神头二仙庙 6-390 Lingchuan xian 陵川县 Nanshentou-Erxian-Tempel (Kreis Lingchuan)
Sirun Sanjiao tang 寺润三教堂 6-391 Lingchuan xian 陵川县 Sanjiaotang (Drei Lehren-Halle) von Sirun (Kreis Lingchuan)
Sansheng ruixian ta 三圣瑞现塔 6-392 Lingchuan xian 陵川县 (Kreis Lingchuan)
Huilong si 回龙寺 6-393 Pingshun xian 平顺县 Huilong-Tempel (Kreis Pingshun)
Puzhao si dadian 普照寺大殿 6-394 Qin xian 沁县 Haupthalle des Puzhao-Tempels (Kreis Qin)
Zhaoze wang miao 昭泽王庙 6-395 Xiangyuan xian 襄垣县 Zhaoze wang miao (Kreis Xiangyuan)
Tianwang si 天王寺 6-396 Zhangzi xian 长子县 Tianwang-Tempel (Kreis Zhangzi)
Bu'er si 不二寺 6-397 Yangqu xian 阳曲县 Bu'er-Tempel (Kreis Yangqu)
Jingtu si 净土寺 6-398 Ying xian 应县 Jingtu-Tempel (Kreis Ying)
Yiju si 义居寺 6-399 Lin xian 临县 Yiju-Tempel (Kreis Lin)
Shun di lingmiao 舜帝陵庙 6-400 Yuncheng shi 运城市 Grab und Tempel von Kaiser Shun (Yuncheng)
Chongsheng si 崇圣寺 6-401 Yushe xian 榆社县 Chongsheng-Tempel (Kreis Yushe)
Chong'an si 崇安寺 6-402 Lingchuan xian 陵川县 Chong'an-Tempel (Kreis Lingchuan)
Dongyang Houtu miao 东羊后土庙 6-403 Linfen shi 临汾市 Houtu-Tempel von Dongyang (Linfen)
Fujun miao 府君庙 6-404 Yu xian 盂县 Fujun-Tempel (Kreis Yu)
Potou Taishan miao 坡头泰山庙 6-405 Yu xian 盂县 Poutu-Taishan-Tempel (Kreis Yu)
Yiji shengmu miao 懿济圣母庙 6-406 Heshun xian 和顺县 Yiji-Shengmu-Tempel (Kreis Heshun)
Qingxu guan 清虚观 6-407 Pingyao xian 平遥县 Daoistischer Qingxu-Tempel (Kreis Pingyao)
Fenyang Wuyue miao 汾阳五岳庙 6-408 Fenyang shi 汾阳市 Wuyue-Tempel von Fenyang (Fenyang)
Qingchu guan 清梦观 6-409 Gaoping shi 高平市 Qingchu-Tempel (Gaoping)
Dayang Tangdi miao 大阳汤帝庙 6-410 Zezhou xian 泽州县 Dayang-Tangdi-Tempel (Kreis Zezhou)
Huozhou Guanyin miao 霍州观音庙 6-411 Huozhou 霍州市 Guangyin-Tempel von Houzhou (Huozhou)
Huiluan si 回銮寺 6-412 Jiexiu shi 介休市 Huiluan-Tempel (Jiexiu)
Xia Yu shen ci 夏禹神祠 6-413 Pingshun xian 平顺县 Xia Yu-Tempel (Kreis Pingshun)
Jinzhuang wenmiao 金庄文庙 6-414 Pingyao xian 平遥县 Konfuzianischer Tempel von Jinzhuang- (Kreis Pingyao)
Qiaogoutou Yuhuang miao 乔沟头玉皇庙 6-415 Xinjiang xian 新绛县 Jadekaiser-Tempel von QIaogoutou (Kreis Xinjiang)
Changzhi Yuhuang guan 长治玉皇观 6-416 Changzhi xian 长治县 Jadekaiser-Tempel von Changzhi (Kreis Changzhi)
Sisheng gong 四圣宫 6-417 Yicheng xian 翼城县 Sishenggong (Kreis Yicheng)
Zhenze Erxian gong 真泽二仙宫 6-418 Huguan xian 壶关县 Zhenze-Erxian-Palast (Kreis Huguan)
Pujing si 普净寺 6-419 Xiangfen xian 襄汾县 Pujing-Tempel (Kreis Xiangfen)
Puci miao 晋祠庙 6-420 Lingshi xian 灵石县 Puci-Tempel (Kreis Lingshi)
Houji miao 后稷庙 6-421 Wenxi xian 闻喜县 Houji-Tempel (Yuan- bis Ming-Dynastie) (Kreis Wenxi)
Baofeng si 宝峰寺 6-422 Tunliu xian 屯留县 Baofeng-Tempel (Kreis Tunliu)
Futian si 福田寺 6-423 Shouyang xian 寿阳县 Futian-Tempel (Kreis Shouyang)
Wangqu Dongyue miao 王曲东岳庙 6-424 Linfen shi 临汾市 Dongyue-Tempel im Dorf Wangqu (Linfen)
Longxiang Guandi miao 龙香关帝庙 6-425 Xinjiang xian 新绛县 Guandi-Tempel von Longxiang (Kreis Xinjiang)
Jiexiu Dongyue miao 介休东岳庙 6-426 Jiexiu shi 介休市 Dongyue-Tempel in Jiexiu (Jiexiu)
Xinjiang Longxing si 新绛龙兴寺 6-427 Xinjiang xian 新绛县 Longxing-Tempel in Xinjiang (Kreis Xinjiang)
Xiangyuan wenmiao 襄垣文庙 6-428 Xiangyuan xian 襄垣县 Konfuzianischer Tempel von Xiangyuan (Kreis Xiangyuan)
Huanghua si 光化寺 6-429 Taigu xian 太谷县 Huanghua-Tempel (Kreis Taigu)
Jishan Jiwang miao 稷山稷王庙 6-430 Jishan xian 稷山县 Jiwang-Tempel von Jishan (Kreis Jishan)
Nanhan Dongyue miao 南撖东岳庙 6-431 Yicheng xian 翼城县 Dongyue-Tempel in Nanhan (Kreis Yicheng)
Guzhong miao 古中庙 6-432 Gaoping shi 高平市 Guzhong-Tempel (Gaoping)
Jingyun gong yuhuang dian 景云宫玉皇殿 6-433 Jiang xian 绛县 Jadekaiser-Halle des Jingyungong (Kreis Jiang)
Dayang Taishan miao 大洋泰山庙 6-434 Xia xian 夏县 (Kreis Xia)
Erlang miao beidian 二郎庙北殿 6-435 Yuanqu xian 垣曲县 Nordhalle des Erlang-Tempels (Kreis Yuanqu)
Niandui Yuhuang miao 埝堆玉皇庙 6-436 Yuanqu xian 垣曲县 Jadekaiser-Tempel von Niandui (Kreis Yuanqu)
Jieyang Chongjiao si 昔阳崇教寺 6-437 Jieyang xian 昔阳县 Chongjiao-Tempel von Jieyang (Kreis Jieyang)
Zuoquan wenmiao Dacheng dian 左权文庙大成殿 6-438 Zuoquan xian 左权县 Haupthalle des Konfuzianischen Tempels von Zuoquan (Yuan-Dynastie) (Kreis Zuoquan)
Zhaili Guandi miao xiandian 寨里关帝庙献殿 6-439 Yuncheng shi 运城市 Opferhalle des Guandi-Tempels von Zhaili (Yuncheng)
Guocun Taishan miao dadian 郭村泰山庙大殿 6-440 Yuncheng shi 运城市 Haupthalle des Taishan-Tempels von Guocun (Yuncheng)
Li ying hou miao 利应侯庙 6-441 Pingyao xian 平遥县 Liyinghou-Tempel (Kreis Pingyao)
Lingshi Houtu miao 灵石后土庙 6-442 Lingshi xian 灵石县 Houtu-Tempel von Lingshi (Kreis Lingshi)
Sanguan miao 三官庙 6-443 Xinjiang xian 新绛县 Sanguan-Tempel (Kreis Xinjiang)
Guduo Houtu miao 古垛后土庙 6-444 Hejin shi 河津市 Houtu-Tempel von Guduo (Hejin)
Qiaoze miao xitai 乔泽庙戏台 6-445 Yicheng xian 翼城县 (Kreis Yicheng)
Shanqing si 善庆寺 6-446 Lin xian 临县 Shanqing-Tempel (Kreis Lin)
Qikou gu jianzhuqun 碛口古建筑群 6-447 Lin xian 临县 Alte Architektur von Qikou (Kreis Lin) <
Haihun si 海会寺 6-448 Yangcheng xian 阳城县 Haihun-Tempel (Kreis Yangcheng)
Yao ling 尧陵 6-449 Linfen shi 临汾市 Yao-Mausoleum (Linfen)
Shuishen tang 水神堂 6-450 Guangling xian 广灵县 Shuishen-Tempel (Kreis Guangling)
Liushi minju 柳氏民居 6-451 Qinshui xian 沁水县 Wohnhäuser der Familie Liu (Kreis Qinshui)
Xiangyu gubao 湘峪古堡 6-452 Qinshui xian 沁水县 Altes Fort Xiangyu (Kreis Qinshui)
Guobicun gu jianzhuqun 郭壁村古建筑群 6-453 Qinshui xian 沁水县 Alte Architektur des Dorfes Guobi (Kreis Qinshui)
Douzhuang gu jianzhuqun 窦庄古建筑群 6-454 Qinshui xian 沁水县 Alte Architektur des Dorfes Douzhuang (Ming- bis Qing-Dynastie) (Kreis Qinshui)
Pingyao Qingliang si 平遥清凉寺 6-455 Pingyao xian 平遥县 Qingliang-Tempel von Pingyao (Kreis Pingyao)
Wenfeng ta 文峰塔 6-456 Fenyang shi 汾阳市 Wenfeng-Pagode (Fenyang)
Dai xian wenmiao 代县文庙 6-457 Dai xian 代县 Konfuzianischer Tempel im Kreis Dai
Gongzhu si 公主寺 6-458 Fanshi xian 繁峙县 Gongzhu-Tempel (Kreis Fanshi)
Wangjia dayuan 王家大院 6-459 Lingshi xian 灵石县 Wohnanlage der Familie Wang (Kreis Lingshi Wang Family Mansion.JPG
Guoyucun gu jianzhuqun 郭峪村古建筑群 6-460 Yangcheng xian 阳城县 Alte Architektur des Dorfes Guoyu (Kreis Yangcheng)
Mengjiagou Longquan si 孟家沟龙泉寺 6-461 Shouyang xian 寿阳县 Longquan-Tempel im Dorf Mengjiagou (Kreis Shouyang)
Tianzhen guan 天贞观 6-462 Lüliang shi 吕梁市 Daoistischer Tianzhen-Tempel (Lüliang)
Caojia dayuan 曹家大院 6-463 Taigu xian 太谷县 Wohnhof der Familie Caojia (Kreis Taigu)
Jingxin si 净信寺 6-464 Taigu xian 太谷县 Jingxin-Tempel (Kreis Taigu)
Mingxiu si 明秀寺 6-465 Taiyuan shi 太原市 Mingxiu-Tempel (Taiyuan)
Duofu si 多福寺 6-466 Taiyuan shi 太原市 Duofu-Tempel (Taiyuan)
Yongzuo si 永祚寺 6-467 Taiyuan shi 太原市 Yongzuo-Tempel (Taiyuan) Pagodas of Taiyuan.jpg
Wanquan wenmiao 万泉文庙 6-468 Wanrong xian 万荣县 Konfuzianischer Tempel von Wanquan (Kreis Wanrong)
Dongfeng xitai 董封戏台 6-469 Jiang xian 绛县 Bühne von Dongfeng (Kreis Jiang)
Yunlin si 云林寺 6-470 Yanggao xian 阳高县 Yunlin-Tempel (Kreis Yanggao)
Dijicheng 砥洎城 6-471 Yangcheng xian 阳城县 Dijicheng (Kreis Yangcheng)
Ciyun si 慈云寺 6-472 Tianzhen xian 天镇县 Ciyun-Tempel (Kreis Tianzhen)
Guangwu cheng 广武城 6-473 Shanyin xian 山阴县 (Kreis Shanyin)
Lu'an fu ya 潞安府衙 6-474 Changzhi shi 长治市 Regierungssitz der Präfektur Lu'an (Changzhi)
Qujia dayuan 渠家大院 6-475 Qi xian 祁县 Hof der Familie Qiao (Kreis Qi)
Xinghuacun Fenjiu zuofang 杏花村汾酒作坊 6-476 Fenyang shi 汾阳市 Fenjiu-Spirituosenfabrik in Xinghuacun (Fenyang)
Mimi si 秘密寺 6-477 Fanshi xian 繁峙县 Mimi-Tempel (Kreis Fanshi)
Tiefo si 铁佛寺 6-478 Linfen shi 临汾市 Tiefo-Tempel (Linfen)
Changping Guandi miao 常平关帝庙 6-479 Yuncheng shi 运城市 Guangdi-Tempel von Changping (Yuncheng)
Zhongyang lou 中阳楼 6-480 Xiaoyi shi 孝义市 Zhongyanglou (Xiaoyi)
Shijiagou gu jianzhuqun 师家沟古建筑群 6-481 Fenxi xian 汾西县 Alte Architektur von Shijiagou (Kreis Fenxi)
Wahuang miao 娲皇庙 6-482 Huozhou shi 霍州市 Wahuang-Tempel (Huozhou)
Pingyao chenghuang miao 平遥城隍庙 6-483 Pingyao xian 平遥县 Stadtgott-Tempel von Pingyao (Kreis Pingyao)
Rishengchang jiuzhi 日昇昌旧址 6-484 Pingyao xian 平遥县 Rishengchang-Bank (Kreis Pingyao) RihShengChangBank.jpg
Taiheyan pailou 太和岩牌楼 6-485 Jiexiu shi 介休市 Taiheyan-Pailou (Jiexiu)
Jiexiu Wuyue miao 介休五岳庙 6-486 Jiexiu shi 介休市 Wuyue-Tempel von Jiexiu (Jiexiu)
Yangtou shan shiku 羊头山石窟 6-815 Gaoping shi 高平市 Yangtoushan-Grotten (Gaoping)
Biluo si 碧落寺 6-816 Zezhou xian 泽州县 Biluo-Tempel (Kreis Zezhou)
Jindeng si shiku 金灯寺石窟 6-817 Pingshun xian 平顺县 Grotten des Jindeng-Tempels (Kreis Pingshun)
Yu Xiangqian guju 徐向前故居 6-904 Wutai xian 五台县 Ehemaliger Wohnsitz von Yu Xiangqian (Kreis Wutai)
Datong meikuang wanrenkeng 大同煤矿万人坑 6-905 Datong shi 大同市 Massengrab im Kohlenbergwerk von Datong (Datong)
Xihetou didaozhan yizhi 西河头地道战遗址 6-906 Dingxiang xian 定襄县 Tunnelkriegsstätte von Xihetou (Kreis Dingxiang)
Shanxi shengli di-san zhongxue jiuzhi 山西省立第三中学旧址 6-907 Datong shi 大同市 Stätte der Dritten Mittelschule der Provinz Shanxi (Datong)
Huangyadong binggongchang jiuzhi 黄崖洞兵工厂旧址 6-908 Licheng xian 黎城县 Stätte der Waffenfabrik von Huangyadong (Kreis Licheng)

Siehe auch

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Henan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Henan (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Longmen shiku 龙门石窟 1 37 Luoyang shi 洛阳市 Longmen… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Jiangsu) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jiangsu (Abk. Su), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Taiping tianguo zhongwang fu 太平天国忠王府 1 3 Suzhou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Innere Mongolei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Inneren Mongolei (Abk. Meng), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Liao Shangjing yizhi 辽上京遗址 1 159 Balin zuoqi …   Deutsch Wikipedia