Kiszka


Kiszka
Das Adelswappen der Familie von Kiszka, Wappengemeinschaft Dąbrowa

Kiszka ist der Name eines polnisch-litauischen Hochadelsgeschlechts, das der Wappengemeinschaft Dąbrowa angehörte.

Die Kiszka waren ein altes litauisches Adelsgeschlecht ursprünglich masowscher Herkunft. Im 16. Jahrhundert standen sie im Zenit der Macht und stellten im Lauf der Zeit mehrere polnisch-litauische Bischöfe, Wojewoden und Hetmanen.

Die Familie derer von Kiszka starb mit Janusz Kiszka († 1653) im Mannesstamm aus.


Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • kiszka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. kiszkaszce; lm D. kiszkaszek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} część przewodu pokarmowego w jamie brzusznej; długi, cienki, wąski narząd o przekroju walca, mający złożone funkcje… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Kiszka — can refer to:* Kishka, an eastern European sausage * Kiszka (family), an extinct Polish noble family * Kishka (prison cell) …   Wikipedia

  • kiszka — ż III, CMs. kiszkaszce; lm D. kiszkaszek 1. «część przewodu pokarmowego w jamie brzusznej, część jelita» ∆ Ślepa kiszka «wyrostek robaczkowy» ∆ Katar kiszek «zapalenie błony śluzowej jelit» ∆ Skręt kiszek «skręcenie się jelita stające się… …   Słownik języka polskiego

  • kiszka — pot. Kiszki komuś marsza grają; kiszki się komuś skręcają «ktoś jest bardzo głodny»: Dawaj obiad bosmanie, bo i mnie kiszki marsza grają – odpowiedział Smuga. A. Szklarski, Kangury. Głód, ból skręca komuś kiszki zob. skręcić 1 …   Słownik frazeologiczny

  • Kiszka (family) — Kiszka (plural Kiszkowie) was a szlachta family of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Lithuanian Commonwealth of Polish and Czech descent. It reached magnate status in 16th century, but died out in the 17th century.Famous members: *… …   Wikipedia

  • kiszka podgardlana — {{/stl 13}}{{stl 7}} kiszka z nadzieniem sporządzonym m.in. ze zmielonego podgardla wieprzowego {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kiszka kaszana — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co kaszanka. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Jan Kiszka — (1552 1592), was a politician, magnate, patron and benefactor of Polish brethren in the 16th century Polish Lithuanian Commonwealth. Carver of Lithuania from 1569, Royal Deputy Cupbearer of Lithuania and Elder of Samogitia from 1579, castellan of …   Wikipedia

  • Janusz Kiszka — ( lt. Jonušas Kiška) (1600–1653), was a politician, Polish Lithuanian magnate in the 17th century Polish Lithuanian Commonwealth. Last of the Kiszka family . Rotmistrz królewski, starosta of Parnawa from 1610, Voivode of Polock since 1621, Field… …   Wikipedia

  • Barbara Kiszka — (z Ciechanowca) (d. c. 1513) was a Polish noble lady.She was married to the Great Lithuanian Hetman Jerzy Radziwiłł …   Wikipedia