Disintegration

 • 41disintegration constant — radioaktyviojo skilimo konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviojo branduolio (nuklido), esančio tam tikrame energijos lygmenyje, skilimo konstanta: λ = dP/dt; čia dP – tikimybė, kad per laiko tarpą dt… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 42disintegration constant — radioaktyviojo skilimo konstanta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radionuklido radioaktyviojo virsmo tikimybė per vienetinį laiko tarpą. Matavimo vienetas – atvirkštinė sekundė, vienetas sekundei (s⁻¹). atitikmenys:… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 43disintegration family — radioaktyvioji šeima statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviųjų izotopų, susidarančių vienas iš kito, seka, pvz., urano radioaktyvioji šeima, neptunio radioaktyvioji šeima. atitikmenys: angl. decay family;… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 44disintegration constant — skilimo konstanta statusas T sritis chemija apibrėžtis Radionuklido branduolio skilimo tikimybė per vienetinį laiką. atitikmenys: angl. decay constant; disintegration constant rus. постоянная распада …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 45disintegration family — radioaktyvioji šeima statusas T sritis chemija apibrėžtis Radioaktyviųjų izotopų, susidarančių vienas iš kito, seka. atitikmenys: angl. decay family; disintegration family; radioactive family; radioactive series rus. радиоактивное семейство;… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 46disintegration energy — skilimo energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay energy; disintegration energy vok. Aufspaltungsenergie, f; Zerfallsenergie, f rus. энергия распада, f; энергия расщепления, f pranc. énergie de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 47disintegration chain — skilimų grandinėlė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay chain; disintegration chain vok. Kettenumwandlung, f; Kettenzerfall, m rus. цепочка распадов, f pranc. chaîne de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 48disintegration series — radioaktyvioji seka statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. disintegration series; radioactive series vok. Umwandlungsfolge, f; Zerfallsfolge, f; Zerfallsreihe, f rus. радиоактивный ряд, m; ряд распадов, m pranc. série radioactive, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 49disintegration electron — skilimo elektronas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay electron; disintegration electron vok. Zerfallselektron, n rus. электрон распада, m pranc. électron de désintégration, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 50disintegration rate — skilimo sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay rate; disintegration rate vok. Zerfallsgeschwindigkeit, f rus. скорость распада, f pranc. vitesse de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 51disintegration constant — skilimo konstanta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay constant; disintegration constant vok. Zerfallskonstante, f rus. постоянная распада, f pranc. constante de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 52disintegration curve — skilimo kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay curve; disintegration curve vok. Zerfallskurve, f rus. кривая распада, f pranc. courbe de décroissance, f; courbe de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 53disintegration product — skilimo produktas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay product; disintegration product vok. Zerfallsprodukt, n rus. продукт распада, m pranc. produit de désintégration, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 54disintegration scheme — skilimo schema statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay scheme; disintegration scheme vok. Zerfallsschema, n rus. схема распада, f pranc. schéma de désintégration, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 55disintegration particle — skilimo dalelė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay particle; disintegration particle vok. Zerfallsteilchen, n rus. частица распада, f; частица продукт распада, f pranc. particule de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 56disintegration probability — skilimo tikimybė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay probability; disintegration probability vok. Zerfallswahrscheinlichkeit, f rus. вероятность распада, f pranc. probabilité de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 57disintegration branch — skilimo šaka statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. disintegration branch vok. Zerfallszweig, m rus. ветвь распада, f pranc. branche de désintégration, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 58disintegration family — radioaktyvioji šeima statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. decay family; disintegration family; radioactive family vok. radioaktive Familie, f; radioaktive Zerfallsreihe, f rus. радиоактивное семейство, n pranc. famille radioactive, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 59Disintegration (альбом The Cure) — …

  Википедия

 • 60disintegration constant — Physics. See decay constant. [1925 30] * * * …

  Universalium