panašumas

 • 61prilyginimas — sm. (1); SD306, R 1. palyginimas, sugretinimas: O juk Vilkas tik prilyginimais kalba I.Simon. Sakyčiau, šitame dalyke prilyginimas tamistai nepasisekė V.Kudir. Ir pradėjo jump kalbėt per prilyginimus Ch1Mr12,1. Ir pasakė jiemus prilyginimą DP12.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 62prilyginojimas — sm. MT43 paveikslas, panašumas. lyginojimas; prilyginojimas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 63psichologiškumas — psichologiškùmas sm. (2) → psichologiškas 2: Baltušio apsakymai darbininkų gyvenimo temomis pasižymi ryškiu psichologiškumu ir socialiniu kryptingumu (sov.) rš. Portretinis panašumas ir veido psichologiškumas pasiekė nepakartojamo tobulumo rš …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 64sainumas — sainùmas sm. (2) K; N, BzBkXIX278, Ak, BV77 panašumas; plg. seinyti …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 65sandaringybė — sf. L117 sutikimas, panašumas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 66sanvaizdumas — (neol.) sm. L124 panašumas …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 67tikruma — tikrumà sf. (3b) Š, NdŽ, KŽ, DŽ1; Rtr 1. BŽ487 reali dalykų padėtis, tikrovė: Svajonė virto gyvu faktu, sapnas virto tikruma, pranašystė išsipildė M.Katk. Raštelis gražus, tikras vieno kito tikrumos mažmožio veidrodėlis J.Jabl. Tikrumà ten buvo …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 68tolygybė — sf. (1) FT, DŽ, tolygybė (2) Rtr, NdŽ, KŽ; SD262, Sut, N, [K], L125 1. SPI132, M.Valanč žr. tolygumas 2: Pirmasis [ženklas] vadinasi tolygybės ženklas ir atstoja žodį „tolygu“ J.Jabl. Padarykime žmogų ant vaizdo ir tolygybės mūsų SPI88. Per Adomo …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 69veislė — veĩslė sf. (2) Š, DŽ, KŽ, veislė̃ (4) Jn(Vl), LsB461, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Alks; D.Pošk 1. SD169, Sut, N, LL213 prieauglio vedimas, veisimasis, dauginimasis: Ans laiko karvę, kiaulę dėl veislės J. Veršį veĩslei laikyti K. Jei teliuko šiurkštus… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 70vištininkas — 1 vìštininkas ( inykas) sm. (1) Š, DŽ, LKA I52, Pjv, Rdm, Pv, Žvr, Smln, vištiniñkas ( inỹkas) (2) I, Š, NdŽ, LKAI52, Slnt, Kv, Akm, Vn, Pgr; M, RtŽ, Rtr žr. vištidė: Vištiniñką naują pamūrijo, daug vištų kulkozas lesina Krš. Kas kokią kame… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 71šešėlis — sm. (1) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, šešė̃lis (2) Š, Lp; SD114, SD29, H, R, MŽ, Sut, I, M, L 1. Lz tamsus iš priešingos pusės apšviesto daikto atvaizdas ant ko nors: Adinykas, iž saulės šešėliu valandas rodžiąs SD342. Žmogaus šešėlis rodos nuo… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 72šienas — šiẽnas sm. (4) 1. sing. SD1145(=164), SD335, PK154, MP125, H, R, MŽ, Sut, N, K, L, Rtr, Š, Cs, Dgp, Aps, Lnt, Nmč, Bn, Eiš, Ker pašarui nupjauta ir išdžiovinta žolė: Pluokštas, kuokštas šiẽno J. Visur pripjauta to šiẽno, paimt negalima Ssk.… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 73žvilgsnis — žvil̃gsnis sm. (2) BŽ507, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, žvìlgsnis (1) NdŽ, LKKIII100(Škn); LsB373, Rtr, žvilgsnỹs (4) Rtr, KŽ 1. įdėmesnis pažiūrėjimas, pažvelgimas: Tėvo akys žvelgė plačiai, ir sūnus pabūgo to balto, nemirksinčio žvilgsnio M.Katil. Seku… …

  Dictionary of the Lithuanian Language

 • 74technical equivalence — techninis lygiavertiškumas statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Iš naujo gamintojo gautos cheminės medžiagos cheminės sudėties ir pavojingumo panašumas į iš nurodyto gamintojo gautos cheminės medžiagos, kurios pradinis… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 75techninis lygiavertiškumas — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Iš naujo gamintojo gautos cheminės medžiagos cheminės sudėties ir pavojingumo panašumas į iš nurodyto gamintojo gautos cheminės medžiagos, kurios pradinis rizikos vertinimas atliktas,… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 76Affinität — giminiškumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Turėjimas bendrų bruožų, panašumas. atitikmenys: angl. affinity vok. Affinität, f rus. сродство, n pranc. affinité, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 77affinity — giminiškumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Turėjimas bendrų bruožų, panašumas. atitikmenys: angl. affinity vok. Affinität, f rus. сродство, n pranc. affinité, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 78affinité — giminiškumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Turėjimas bendrų bruožų, panašumas. atitikmenys: angl. affinity vok. Affinität, f rus. сродство, n pranc. affinité, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 79giminiškumas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Turėjimas bendrų bruožų, panašumas. atitikmenys: angl. affinity vok. Affinität, f rus. сродство, n pranc. affinité, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 80сродство — giminiškumas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Turėjimas bendrų bruožų, panašumas. atitikmenys: angl. affinity vok. Affinität, f rus. сродство, n pranc. affinité, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas