Denkmäler der Volksrepublik China (Anhui)

Denkmäler der Volksrepublik China (Anhui)

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Anhui (Abk. Wan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Xinsijun junbu jiuzhi 新四军军部旧址 1-27 Jing xian 泾县 Ehemaliges Hauptquartier der Neuen Vierten Armee (1938-41) (Kreis Jing)
Ming zhongdu huang gucheng ji Huangling shike 明中都皇故城及皇陵石刻 2-55 Fengyang xian 凤阳县 Stätte der Kaiserstadt und Steinskulpturen des Huangling-Mausoleums in der Mittleren Hauptstadt der Ming-Dynastie (Kreis Fengyang)
Quebei 芍陂 3-53 Shou xian 寿县 Quebei-Bewässerungsprojekt (Anfeng-Teich) (Kreis Shou)
Longchuan Hushi zongci 龙川胡氏宗祠 3-84 Jixi xian 绩溪县 Ahnenhalle der Familie Hu in Longchuan (Kreis Jixi)
Qiankou minzhai 潜口民宅 3-88 Huangshan shi 黄山市 Bürgerhäuser von Qiankou (Huangshan)
Xu Guo shifang 许国石坊 3-102 She xian 歙县 Xu Guo-Gedächtnisbogen (Kreis She) Xuguoshifang 5172.jpg
Huaxilou 花戏楼 3-131 Bozhou shi 亳州市 Huaxilou (Bozhou)
Guangjiao si shuang ta 广教寺双塔 3-145 Xuancheng shi 宣城市 Doppelpagoden des Guangjiao-Tempels (Xuancheng)
Hexian yuanren yizhi 和县猿人遗址 3-184 He xian 和县 Stätte des Hexian-Menschen (Kreis He)
Xuejiagang yizhi 薛家岗遗址 4-9 Qianshan xian 潜山县 Stätte von Xuejiagang (Neolithikum) (Kreis Qianshan)
Dagongshan - Fenghuangshan tongkuang yizhi 大工山—凤凰山铜矿遗址 4-27 Nanling xian 南陵县 Stätten der Kupferbergwerke von Dagongshan und Fenghuangshan (Kreis Nanling)
Tangyue shipai fangqun 棠樾石牌坊群 4-141 She xian 歙县 Ehrenbögen in Tangyue (Kreis She) Tangyue 5329.jpg
Laowu ge ji Lürao ting 老屋阁及绿绕亭 4-142 Huangshan shi 黄山市 Laowuge-Residenz und Lürao-Pavillon (Huangshan)
Luo Dongshu ci 罗东舒祠 4-143 Huangshan shi 黄山市 Luo Dongshu-Ahnentempel (Huangshan)
Dujiang zhanyi zong qianwei jiuzhi 渡江战役总前委旧址 4-248 Feidong xian 肥东县 The Site of the Former General Front Committee for the Crossing-the-Yangtze Campaign (in Yaogang, Kreis Feidong)
Chenshan yizhi 陈山遗址 5-44 Xuancheng shi 宣城市 Chenshan-Stätte (Xuancheng)
Lingjiatan yizhi 凌家滩遗址 5-45 Hanshan xian 含山县 Lingjiatan-Stätte (Kreis Hanshan)
Yuchisi yizhi 尉迟寺遗址 5-46 Mengcheng xian 蒙城县 Yuchi-Tempel-Stätte (Neolithikum, Kreis Mengcheng)
Shouchun cheng yizhi 寿春城遗址 5-47 Shou xian 寿县 Stätte der Chu-Stadt Shouchun aus der Zeit der Streitenden Reiche (Kreis Shou) CMOC Treasures of Ancient China exhibit - bronze zhou jie.jpg
Shouzhou yao yizhi 寿州窑遗址 5-48 Huainan shi 淮南市 Stätte des Shouzhou-Brennofens (Huainan)
Liuzi yunhe matou yizhi 柳孜运河码头遗址 5-49 Suixi xian 濉溪县 Stätte der Werft am Kaiserkanal in Liuzi (Kreis Suixi)
Fanchang yao yizhi 繁昌窑遗址 5-50 Fanchang xian 繁昌县 Stätte der Fanchang-Brennöfen (Kreis Fanchang)
Wannan tudun muqun 皖南土墩墓群 5-164 Nanling xian 南陵县 Erdhügelgräber von Süd-Anhui (Westliche Zhou-Dynastie bis Frühlings- und Herbstperiode) (Kreis Nanling)
Caoshi jiazu qumun 曹氏家族墓群 5-165 Bozhou shi 亳州市 Gräber des Klans der Familie Cao (Bozhou)
Zhu Ran jiazu mudi 朱然家族墓地 5-166 Ma'anshan shi 马鞍山市 Gräber des Klans der Familie von Zhu Ran (Ma'anshan)
Shuixi shuang ta 水西双塔 5-314 Jing xian 泾县 Shuixi-Doppelpagoden (Kreis Jing)
Bozhou gu didao 亳州古地道 5-315 Bozhou shi 亳州市 Alte Kriegstunnel von Bozhou (Cao Cao) (Bozhou)
Baiyazhai 白崖寨 5-316 Susong xian 宿松县 Baiyazhai (Kreis Susong)
Chengshi sanzhai 程氏三宅 5-317 Huangshan shi 黄山市 Drei Häuser der Familie Cheng (Huangshan)
Chengkancun gu jianzhuqun 呈坎村古建筑群 5-318 Huangshan shi 黄山市 Alte Architektur des Dorfes Chengkancun (Huangshan)
Yuliang ba 渔梁坝 5-319 She xian 歙县 Yuliang-Damm (Kreis She) Yuliangba 5239.jpg
Hongcun gu jianzhuqun 宏村古建筑群 5-320 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Hongcun (Kreis Yi) Hongcun.jpg
Xidi cun gu jianzhuqun 西递村古建筑群 5-321 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Xidi (Kreis Yi) Xidi1024x1360.jpg
Shouxian gu chengqiang 寿县古城墙 5-322 Shou xian 寿县 Alte Stadtmauer von Shou (Kreis Shou) Shou County.JPG
Chaji gu jianzhuqun 查济古建筑群 5-323 Jing xian 泾县 Alte Architektur von Chaji (Kreis Jing)
Tianzhushan shangu liuquan moya shike 天柱山山谷流泉摩崖石刻 5-452 Qianshan xian 潜山县 Steinschnitzereien im Fels des Tales des Tianzhu-Gebirges (Kreis Qianshan)
Renzi dong yizhi 人字洞遗址 6-93 Fanchang xian 繁昌县 Stätte der Renzidong-Höhle (Kreis Fanchang)
Linhuan chengzhi 临涣城址 6-94 Suixi xian 濉溪县 Stätte der alten Stadt Linhuan (Kreis Suixi)
Li Bai mu 李白墓 6-252 Dangtu xian 当涂县 Grab von Li Bai (Kreis Dangtu)
Mengcheng Wanfota 蒙城万佛塔 6-567 Mengcheng xian 蒙城县 Zehntausend-Buddha-Pagode von Mengcheng (Kreis Mengcheng)
Xucun gu jianzhuqun 许村古建筑群 6-568 She xian 歙县 Alte Architektur des Dorfes Xucun (Kreis She)
Qimen gu xitai 祁门古戏台 6-569 Qimen xian 祁门县 Alte Bühne von Qimen (Kreis Qimen)
Nanpingcun gu jianzhuqun 南屏村古建筑群 6-570 Yi xian 黟县 Alte Architektur des Dorfes Nanpingcun (Kreis Yi)
Jiangcun gu jianzhuqun 江村古建筑群 6-571 Jingde xian 旌德县 Alte Architektur des Dorfes Jiangcun (Kreis Jingde)
Zhenfeng ta 振风塔 6-572 Anqing shi 安庆市 Zhenfeng-Pagode (Anqing) Zhenfeng Pagoda 5.JPG
Xitou Sanhuaitang 溪头三槐堂 6-573 Xiuning xian 休宁县 Sanhuaitang in Xitou (Kreis Xiuning)
Zheng shi zingci 郑氏宗祠 6-574 She xian 歙县 Ahnentempel der Familie Zheng (Kreis She)
Zhushan shuyuan 竹山书院 6-575 She xian 歙县 Zhushan-Akademie (Kreis She)
Huangtiancun gu jianzhuqun 黄田村古建筑群 6-576 Jing xian 泾县 Alte Architektur im Dorf Huangtiancun (Kreis Jing)
Shitaishidi 世太史第 6-577 Anqing shi 安庆市 Shitaishidi - Ehemalige Wohnsitz von Zhao Puchu (Anqing)
Qiyunshan shike 齐云山石刻 6-825 Xiuning xian 休宁县 Steininschriften des Qiyun Shan (Kreis Xiuning)
Liu Mingchuan jiuju 刘铭传旧居 6-957 Feixi xian 肥西县 Ehemaliger Wohnsitz von Liu Mingchuan (Kreis Feixi)
Li shi zhuangyuan 李氏庄园 6-958 Huoqiu xian 霍邱县 Residenz der Familie Li (Kreis Huoqiu)
Feng Yuxiang jiuju 冯玉祥旧居 6-959 Chaohu shi 巢湖市 Ehemaliger Wohnsitz von Feng Yuxiang (Chaohu)
Banta baowei zhan jiuzhi 半塔保卫战旧址 6-960 Lai'an xian 来安县 Stätte der Verteidigung von Banta im Anti-japanischen Krieg (1940) (Kreis Lai'an)
Huaihai zhanyi zong qianwei he Huadong yezhanjun zhihuibu jiuzhi 淮海战役总前委和华东野战军指挥部旧址 6-961 Suixi xian 濉溪县 Ehemalige Stätte des leitenden Frontkomitees der Huai-Hai-Operation und der Befehlsstelle der Ostchina-Feldarmee (Kreis Suixi)

Wikimedia Foundation.

См. также в других словарях:

  • Denkmäler der Volksrepublik China — Die Denkmalliste der Volksrepublik China, (chinesisch 全國重點文物保護單位 / 全国重点文物保护单位 Quánguó zhòngdiǎn wénwù bǎohù dānwèi ‚Denkmäler der Volksrepublik China‘) ist eine vom Staatsrat der Volksrepublik China aufgestellte Denkmalliste… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Peking) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Peking (Abk. Jing), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Beijing daxue honglou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Jiangsu) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Jiangsu (Abk. Su), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Taiping tianguo zhongwang fu 太平天国忠王府 1 3 Suzhou …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Sichuan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Sichuan (Abk. Chuan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Luding qiao 泸定桥 1 22 Luding xian 泸定县… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Henan) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Henan (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Longmen shiku 龙门石窟 1 37 Luoyang shi 洛阳市 Longmen… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Chongqing) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing (Abk. Yu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Balujun Chongqing… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shaanxi) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Shaanxi (Abk. Shaan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Yan an geming yizhi 延安革命遗址 1 23 Yan an… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Hebei) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Héběi (Abk. Ji), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Ranzhuang didaozhan yizhi 冉庄地道战遗址 1 29… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Shandong) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Shandong (Abk. Lu), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Xiaotangshan Guoshi mu shici 孝堂山郭氏墓石祠 1 54… …   Deutsch Wikipedia

  • Denkmäler der Volksrepublik China (Gansu) — Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Gansu (Abk. Gan), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen: Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild Mogao ku 莫高窟 1 35 Dunhuang shi 敦煌市 Mogao… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»